หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

Last updated: Mar 13, 2018  |  NEWS CENTER

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

     ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแต่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของทีมจะทำให้เขานั้นมีความสามารถ ต้องคิดและพิจารณาด้วยว่าทำอย่างไรให้ทีมของเรานั้นไปถึงจุดมุ่งหมายได้ นอกจากทีมจะประสบความสำเร็จแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรของเราด้วย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรที่เราอยู่นั้นประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ซึ่งหัวใจสำคัญของ การทำงานเป็นทีม นั้นมีอะไรบ้าง
 
     หัวใจของการทำงานเป็นทีม ในบริษัท แต่ละแผนกแต่ละฝ่ายนั้น สิ่งที่ทุกคนในทีมต้องพึงปฏิบัตินั่นก็คือ ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน หากอยากจะประสบความสำเร็จในทีมและให้งานผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย หากทุกคนในทีมมีความจริงใจให้กัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รวมไปถึงการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภัยและคอยเป็นกำลังใจในการทำงาน หากเพื่อนร่วมทีมนั้นรู้สึกท้อในการทำงานบ้างในบางครั้ง
 
     เชื่อว่าในแต่ละองค์กรหรือว่าในแต่ละทีมนั้น ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นและต้องแก้ไขปัญหานั้นแทบทุกวัน และสิ่งที่จะทำให้ผ่านไปได้คือ ความรัก ความสามัคคีกันในทีม  การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม มีน้ำใจต่อกัน เป็นที่ปรึกษาที่ดี เชื่อว่าแม้ปัญหานั้นจะหนักแค่ไหน หากเราได้เพื่อนร่วมทีมที่ดีเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและคลี่คลายไปในทางที่ดีได้
 
     การทำงานเป็นทีมนั้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ สามารถโต้แย้งกันได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักการและข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี และยังเป็นประโยชน์ต่อทีมและองค์กรของเราด้วย ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่กำลังเผชิญกับปัญหา โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานกันหลายส่วนงาน ต้องเผชิญกับปัญหากับความขัดแย้งในองค์กร ในหน่วยงานต่างๆ  รวมถึงความขัดแย้งระหว่างพนักงานที่อาจจะเกิดจากความกดดันในการทำงานส่วนหนึ่ง ดังนั้น ในการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจัดการ โดยเน้นเรื่องของความหมายที่แท้จริงของการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานแต่ละคนนั้นได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงหัวใจของการทำงานเป็นทีม นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรของเราด้วยโดยจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เมื่อองค์กรประสบความสำเร็จ มีกำไรเข้ามามากมาย ผลตอบแทนต่างๆ ที่เราจะได้รับนั้นย่อมส่งผลดีและต้องภาคภูมิใจอย่างแน่นอน กับสิ่งที่เราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ รับรองว่าไม่เสียเปล่า

 

ขอบคุณบทความดีๆจาก MoneyHub 

https://moneyhub.in.th/article/great-teamwork/

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Powered by MakeWebEasy.com