RESUME กับ CV แตกต่างกันอย่างไร

Last updated: Jul 11, 2018  |  NEWS CENTER

RESUME กับ CV แตกต่างกันอย่างไร

Published on June 25,2018 on JobsDB website
by vimonmass
 
คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า CV หรือ Curriculum Vitae กับ Resume ใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็เป็นประวัติส่วนตัวฉบับย่อเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งโครงสร้าง รูปแบบและการใช้งาน คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางบริษัทที่คุณไปสมัครงานถึงอยากได้ CV แต่บางบริษัทกลับอยากได้เรซูเม่

วันนี้มานาร์โคมีคำตอบมาให้ค่ะ ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก JobsDB ที่ได้รวบรวมความเหมือนและความต่างของทั้ง CV และ Resume มาให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เลือกให้ได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ค่ะ
 
1. ความแตกต่างระหว่าง CV กับ Resume คืออะไร 
 
CV

CV ย่อมาจาก Curriculum Vitae มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่แปลว่า “เรื่องราวชีวิตของคุณ” CV คือเอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวติการศึกษาและการทำงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติและความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรม งานวิจัยหรือเกียรติคุณที่ได้รับเกี่ยวข้องกับการศึกษา การสอน งานวิชาการ CV มักใช้เวลาไปขอทุนการศึกษาหรือสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้อาจรวมถึงประวัติส่วนตัวโดยย่อ เช่น สถานภาพสมรส เชื้อชาติ วันเกิด หรือแม้แต่ต้องแนบรูปภาพของตนเองด้วย

การเขียน CV จะมีรูปแบบที่ชัดเจน และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากจะมีการเพิ่มรายละเอียดของความสำเร็จหรือคุณสมบัติต่างๆ โดยทั่วไปมีความยาวอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษขึ้นไป และเป็นเอกสารที่ควรระบุรายละเอียดในเชิงลึกของคุณสมบัติและประวัติการศึกษาและการทำงานของเรา

Resume

Resume คือ ประวัติการศึกษาและทำงานโดยสังเขป ที่พูดถึงทักษะ ความรู้ คุณสมบัติ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลนั้นๆ เรซูเม่จะต่างกับ CV ตรงที่คุณสามารถปรับแต่งเรซูเม่ให้เข้ากับคำแหน่งงานที่คุณสมัครได้เพื่อแสดงความโดดเด่นของตัวคุณ คุณไม่จำป็นต้องให้ข้อมูลเชิงลึกเทียบเท่า CV หรือในบางครั้งคุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่กิจกรรมหรืองานพิเศษอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร เรซูเม่ที่ดีจีงไม่ควรยาวเกิน 1 – 2 หน้ากระดาษเพื่อความกระชับของเนื้อหา
 
2. ความนิยมในการใช้ระหว่าง CV และ Resume 
 
CV

ประเทศที่ใช้ CV เป็นหลักคือประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และประเทศในภูมิภาคยุโรป ในประเทศแถบนี้มักไม่ค่อยใช้เรซูเม่เท่าใดนัก

Resume

เรซูเม่เป็นเอกสารการสมัครงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

CV และ Resume

ประเทศที่นิยมใช้ทั้ง CV และ Resume คือประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาใต้ ออสเตรเลียและอินเดีย โดยจะใช้เรซูเม่ในการสมัครงานในบริษัทหรือภาคเอกชน และใช้ CV เพื่อการสมัครงานในตำแหน่งงานภาครัฐ
 
เราสามารถสรุปใจความสำคัญที่ใช้บอกความแตกต่างระหว่าง CV และ Resume ได้โดยย่อดังนี้
 
1. ความยาว

Resume เป็นเอกสาร 1- 2 หน้ากระดาษที่มีเนื้อหากระชับรัดกุม ในขณะที่ CV เป็นเอกสารบอกรายละเอียดของประวัติการทำงานเชิงลึกที่ผ่านมาโดยละเอียด

2. จุดมุ่งหมาย

Resume ทำหน้าที่เหมือนเป็นสื่อในการโฆษณาประวัติและตัวตนของบุคคลที่มุ่งไปหาผู้ว่าจ้างให้รวดเร็วและตรงเป้าที่สุเ เพื่อจะบอกว่าทำไมเขาหรือเธอถึงเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตำแหนงงานนั้นๆ แต่จุดประสงค์ของการทำและการส่ง CV คือต้องการให้ผู้รับได้เห็นภาพรวมและได้ข้อมูลเชิงลึกของประวัติการศึกษา การทำงานและความสำเร็จทั้งชีวิตของบุคคลนั้นๆ

3. รูปแบบ

CV มีแบบแผนและรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนและแน่นอน คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มรายละเอียดเรื่องความสำเร็จของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น ในขณะที่เรซูเม่จะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนลดทอนได้ ให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานที่คุณสมัคร เรซูเม่จะถูกเขียนมาอย่างเจาะจงเพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้สมัครที่งานนั้นๆ ต้องการ

Powered by MakeWebEasy.com